FörvaltningDu som är skogsägare/fastighetsägare eller båda och bor långt ifrån din fastighet, eller av andra orsaker har små eller inga möjligheter att sköta om din skog/hus/sommarstuga, kan idag få hjälp. Genom ett förvaltningsavtal med SA Skogstjänst AB kan du få den service du önskar. Möjligheterna med ett förvaltningsavtal är många. Jag finns lokalt och kan allt om den skogliga marknaden i inlandet och har ett förflutet i byggindustrin.

Innehåll:

Innehållet regleras genom avtal som bör omfatta minst två år när det gäller skogsdelen. Ett förvaltningsavtal hos SA Skogstjänst AB varierar från fall till fall. Målet är att hitta en förvaltningsform som passar för dig, din skog och dina förutsättningar. Här följer några exempel på tjänster jag kan erbjuda:

Planering och uppföljning av verksamheten på kort och lång sikt.

Årsplanering och budgetering.

Skogsvård, väghållning, dikning m.m.

Kontakt med Allmänningar om bidrag etc..

Virkesförsäljning= Se till att det blir bästa möjliga pris på virket och övrigt avtal.

Natur, Kultur och miljövård.

Tillsyn av fastighet, stuga eller hus. Ex. skottning av tak/sätta på värmen etc.

Hjälp med Utarrendering och uthyrning.

- Rapportering
Vid ytterligare önskemål är min målsättning att tillgodose dem på bästa sätt. Du väljer vilka delar som skall ingå i ditt förvaltningsavtal.
Vad krävs av dig som uppdragsgivare?

Vill du teckna ett förvaltningsavtal underlättar det om du har en skogsbruksplan. Saknar du en plan kan jag hjälpa till att upprätta en sådan.

Rapportering

Jag kan ge dig uppföljningar och rapporter så ofta du önskar, t ex varje år, varje halvår eller kvartal. Rapporterna kan du få allt efter behov.

Fullservice

Vill du som uppdragsgivare ha hjälp med tjänster som SA skogstjänst inte själv kan utföra, ombesörjer jag att tjänsterna upphandlas och erbjuds.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett förvaltningsavtal varierar med innehållet, för skogsvård betalar du ordinarie pris. För tillsyn och andra tjänster betalar du de priser som SA Skogstjänst AB tillämpar för skoglig service. Vilka prisnivåer som gäller kan vi upplysa dig om vid senare kontakt.