SYN KursSYN kurser inom:


SYN är ett partssammansatt organ som har till uppgift
att genom samverkan främja en positiv utveckling inom
praktisk yrkesutbildning och arbetsmiljö inom skogsbruket.

Se mer info på - skogsbrukets yrkesnämnd -