Skogsbruksplan och värdering

Vi utför upprättande av nya gröna skogsbruksplaner, och uppgradering av gamla planer. Samt värdering av fastigheter. Kontakta oss för mer information.

Jag är certifierad enligt PEFC.